RoadPAC pro ZWCAD

RoadPAC  pro ZWCAD

SKLADEM NOVINKA

RoadPAC je výkonný systém pro automatizované projektování silnic a dálnic.

115000 Kč

139150 Kč s DPH

139150 Kč s DPH / lic

Výrobce: PRAGOPROJEKT, a.s.

Co je to RoadPAC?

 

 

RoadPAC více informací

Stáhnout a vyzkoušet RoadPAC

Pro získání DEMO verze prosím
kontaktujte pana Pelikána

ze společnosti Pragoprojekt
viz odkaz výše.

RoadPAC umožňuje modelovat silniční trasu, silniční těleso, včetně bilance zemních prací a výpočtu vytyčovacích prvků s velmi krátkou dobou odezvy.

Vedle numerických výsledků je možné vytvářet grafické přílohy typu osa, podélný profil, příčné řezy, úplná situace, perspektivy a hmotnice. Grafické přílohy lze vykreslit přímo na obrazovku nebo v externím grafickém prostředí (AutoCAD, BricsCAD, ZWCAD), případně lze grafické přílohy exportovat do formátu DXF.

► Snadná volba činností systému (programem RoadPAC.net).

► Dialogové zadávání a oprava vstupních dat (programem RoadPAC.net)

► Rychlé vytváření variantních řešení. Interaktivita tam, kde je to účelné.

► Grafická kontrola vymodelované silnice na obrazovce počítače s krátkou dobou odezvy (programem RoadPAC.net).

► Nezávislost grafických příloh na hardwaru (RoadPAC - PLOTFILE).

► Napojení na kapacitní digitální model terénu DTM, který je integrován do systému.

► Transformace výkresů z prostředí RoadPAC do prostředí AutoCAD, BricsCAD nebo ZWCAD s možností dalšího zpracování částí systému RoadCAD.

► Doplňování systému dalšími programy.

 

 

 

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info